Missa novella di Padre Philipp Faschinger, 19.7.2015, Bolzano